อู่ซ่อมรถเขตยานนาวา


ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ แฟกซ์
หจก.ศ.ชัยยนต์การาจ
584 ถ.พระราม 3 ขว.บางโพงพาง 
ข.ยานนาวา กรุงเทพฯ  10120
02-2952038-9
02-6822091
หจก.วี. การาจ
779 ซอยสาธุประดิษฐ์ 57 (ปรีชา 1) ถนนสาธุประดิษฐ์ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120
02-2944421,02-2946658,
02-2943844
02-2842451
หจก.รุ่งกิจการาจ
300 ซ.อมร ถ.นางลิ้นจี่ ขว.ช่องนนทรี 
ข.ยานนาวา กรุงเทพฯ  10120
02-2874936
02-2864870
บจก.ช.สยามยนต์   
9  เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
0 2249 2117
0 2249 6675
บริษัท อนุรักษ์อินเตอร์โมบิล จำกัด
1028/76 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120
02-2946155 ,
02-6839978-9
02-2949629
บริษัท นทีอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด 1017/1 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-22940943-4,
0-22952741-2
0-22940978

Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY