อู่ซ่อมรถเขตบึงกุ่ม


ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ แฟกซ์
หจก.พี. พี. เอ็ม.การาจ
38/13 ม.1 ถ.เสรีไทย ซ.2(ซอยไชยนุชิต) 
 ขว.คลองกุ่ม ข.บึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10240
02-732-4711-2
02-3773552
บจ.เทวินทร์ คาร์เซ็นเตอร์
15/22 ม.1 ถ.เสรีไทย ขว..คลองกุ่ม 
ข.บึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10240
02-3753004-5,
02-7325656
02-7325657
.หจก.เค.แอล ออโต้ บอดี้
18/36 หมู่ 3  แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10240
02-5106230,
02-5191849
02-5106231
บจ.บูรณะมอเตอร์ คาร์
29/36 ม.9 ถ.นวมินทร์  ขว.คลองกุ่ม
ข.บึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10240
02-5090476-7
02-5090473
.หจก.อู่สุขสันต์อินเตอร์เซอร์วิส
109/40 ซ.สำนักสงฆ์ ถ.นวมินทร์  ขว.คลองกุ่ม
ข.บึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10240
02-9477002-4
02-9477004
บจ.แจแปนนีส คาร์ รีแพร์
42/133 ม.10 ถ.นวมินทร์ ขว.คลองกุ่ม 
ข.บึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10230
02-5107655,
02-5094193
02-5094193
บจก.นวมินทร์ การาจ
19/41 ซ.นวมินทร์ 103  นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
0 2949 7223-5
0 2949 7226
บจก.สยามออโต้ บอดี้   
109/26 ม.6 ซ.นวมินทร์ 74  นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
0 2947 7828-30
 
บจก.อู่แสงทองการช่าง   
9/12 ม.11  นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
0 2509 5688-9
0 2509 5665
บจก.เอส เอ็ม วี แอดวานซ์เซอร์วิส
   
27/161 ม.7 ซ.นวมินทร์ 113  นวมินทร์ 
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
0 2509 7991-3
0 2509 7994
บริษัท เอ พัฒนายนต์ จำกัด
27 หมู่ 12 ซ.นวลจันทร์ 60 ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
02-1842697-8 02-1842697

Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY