อู่ซ่อมรถเขตดินแดง


ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ แฟกซ์
บจ.ควิก แอนด์ แคร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์
93 ซอยสวัสดี ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400
02-5817134
02-5817135
บจ.ประสิทธิ์ยนต์(1993
292 ถ.สุทธิสาร แยก 1  ขว.ดินแดง
ข.ดินแดง กรุงเทพฯ  10400
02-2772499
02-2774961
02-2775744
ที.ซี.การาจ
58 ซ.อินทามระ 43 ถ.สุทธิสาร  ขว.ดินแดง
ข.ดินแดง กรุงเทพฯ  10400
02-2773206
02-2779808
02-2751105
ร้าน เทคโนไฟเบอร์ 395 ถนนดินแดง ตำบลดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
01-8505070  
ที ซี ธนาเซอร์วิส 233 ซ.เพ็ญและเพื่อน ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพพมหานคร 10400
02-2486816 -----
บริษัท กรุงเทพยนตการ เซอร์วิส จำกัด 5/1 ซอยสมบูรณ์พัมนา1 ถนน ประชาสงเคราะห์
แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
0-26926073-4,
0-22771528
0-26927056

Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY