อู่ซ่อมรถเขตจอมทองชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ แฟกซ์
บจ.จี.ซี.การาจ
9/81 ม.3 ซ.พระราม2 ที่20 (จันทร์พริ้ง) ถ.พระราม2 
ขว.บางมด ข.จอมทอง กรุงเทพฯ  10150
02-4763827,02-4766003,
02-8770495-9
02-4765421
บจ.กังวาน การาจ
9/87 ม.3 ซ.พระราม2 ที่ 20(จันทร์พริ้ง) ถ.พระราม2 
ขว.บางมด ข.จอมทอง กรุงเทพฯ  10150
02-4600536,02-8770492-4,
02-4686219,02-4765962-3
02-8770491
อู่ตงเจริญยนต์ (2)
54/32 ม.10 ซ.เอกชัย 10/1  เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
0 2893 7606-7
0 2893 7775
อู่อาทิตย์ การาจ
49/2 ม.9 ซ.โรงไม้สินวัฒนา  พระราม 2 ธนบุรี-ปากท่อ
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
0 2452 0613-4
0 2452 1275
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้คาร์ (ประเทศไทย) 30/3 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กทม. 10150
02-4764900,
02-4770269
02-8763633
บริษัท ต. ชัยกังวานการาจ จำกัด 313 หมู่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 14/5 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150 02-4771105,
02-4771118
02-4761586
บริษัท ทวีกิจมอเตอร์เซอร์วิส จำกัด 9/90 หมู่ 3 ซ.ถนนพระราม 2 ซอย 20 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 0-24790075,
0-28770079,02-8771338
0-28770080
สหยูเนี่ยนอีเล็คทรอนิค 43/445 พระรามที่ 2 ที่ 11 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 0-66193215,
0-24273470
 
พี & พี มอเตอร์ไบค์ 67/37 ถนนรัตนกวี ซ.จอมทอง 19 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 0-24685814 0-2875-1873
บริษัท เอ็ม บอดี้เซอร์วิส จำกัด 3/13 ม.2 ซอยพระราม 2 ซอย 3 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
0-2427-0273 0-28742422กด0

Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY