อู่ซ่อมรถเขตคลองเตย


ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ แฟกซ์
บจ.อู่รุ่งเรืองบริการ 1992
135/1 ถ.สุขุมวิท ซอย 50 (เกษมสุวรรณ)  ขว.พระโขนง
ข.คลองเตย กรุงเทพฯ  10260
02-3313262-3,
02-3323395
02-7428693
บจ.ฉัตรเมือง
4069 ถ.พระรามที่ 4 ขว.พระโขนง 
 ข.คลองเตย กรุงเทพฯ  10110
02-7122212-5 02-390-2339
บจ.ชัยกิจเซอร์วิส
3874/2 ถ.พระราม 4 ขว.พระโขนง 
ข.คลองเตย กรุงเทพฯ  10110
02-2499414-5,02-2495236,
02-6716168-70
02-2494837

Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY