ประกันร้านค้า
[ +zoom ]
ธุรกิจมั่นคง : ศรีอยุธยาประกันภัย
รหัสสินค้า : IARAUDSHOP
ข้อดี         แสดงค่าเบี้ยประกันชัดเจน
               ตามทุนประกันและการใช้สถานที่
เงื่อนไข    เฉพาะสิ่งปลูกสร้างชั้น 1
[ +zoom ]
BUSINESS OWNER INSURANCE : วิริยะประกันภัย
รหัสสินค้า : IARVRYSHOP1
เงื่อนไข       ตัวอาคารต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น1
                    ต้องไม่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
[ +zoom ]
BUSINESS CARE : ไทยศรีประกันภัย
รหัสสินค้า : IARTSISHOP1

เงื่อนไข        ตัวอาคารต้องเป้นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1
                    ต้องไม่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า 
                    ต้องไม่มีลักษณะเป็นบู้ธ หรือ แผงลอย

[ +zoom ]
SHOP MULTICOVER : กรุงเทพประกันภัย
รหัสสินค้า : IARBKISHOP1
ข้อดี            เป็นประกันที่รวมความคุ้มครอง
                  ครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆ
เงื่อนไข        ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1***
                   จำนวนเงินเอาประกันต่อสถานที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY