ประกันรถยนต์ ประเภท3+
 
[ +zoom ]
บริษัทประกัน ไทยศรี : ประกัน3+ ถูกๆ สำหรับรถ เก๋ง กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00 เฉพาะรถ Asia#2
รหัสสินค้า : PMCTS3P10N

ส่วนร่วม     ไม่มี เบี้ยประกัน : 6,800.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน SCB : ประกัน3+ ถูกๆ สำหรับรถ เก๋ง กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00 เฉพาะรถ Asia
รหัสสินค้า : PMCSKA3P10N

ส่วนร่วม     ไม่มี เบี้ยประกัน : 7,000.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน MSIG :ประกัน3+ ถูกๆ สำหรับรถ เก๋ง , กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 150,000.00
รหัสสินค้า : PMCMS3P15D
ส่วนร่วม     มี ( 2,000 บาท ) เบี้ยประกัน : 7,000.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน TKMR : ประกัน3+ ถูกๆ สำหรับรถ เก๋ง กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00
รหัสสินค้า : PMCTK3P10D
ส่วนร่วม     มี ( 2,000 บาท ) เบี้ยประกัน : 7,200.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน TKMR : ประกัน3+ ถูกๆ สำหรับรถ เก๋ง กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00
รหัสสินค้า : PMCTK3P10DC

ส่วนร่วม     มี ( 2,000 บาท )
ซ่อม         ห้าง
เบี้ยประกัน : 8,400.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน วิริยะ ประเภทรถ เก๋ง , กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 200,000.00
รหัสสินค้า : PMCVB3P20N

ส่วนร่วม     ไม่มี
ซ่อม         อู่ในโครงการของวิริยะ
เบี้ยประกัน : 8,900.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน TKMR: ประกัน3+ ถูกๆ สำหรับรถ เก๋ง กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00
รหัสสินค้า : PMCTK3P10DC

ส่วนร่วม     ไม่มี
ซ่อม          ห้าง
เบี้ยประกัน : 9,150.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน นวกิจ สำหรับรถ เก๋ง คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00
รหัสสินค้า : PMCNK3P10N
ส่วนร่วม     ไม่มี เบี้ยประกัน : 7,300.00 บาท
Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY