ประกันรถยนต์ ประเภท2+
 
[ +zoom ]
บริษัทประกัน TKMR ประเภทรถ เก๋ง กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00
รหัสสินค้า : PMCTK2P10D

คุ้มครองรถหาย 100,000.00
ส่วนร่วม            มี
เบี้ยประกัน : 7,500.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน MSIG ประเภทรถ เก๋ง , กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 150,000.00
รหัสสินค้า : PMCBK210P
คุ้มครองรถหาย 100,000.00
ส่วนร่วม            มี
เบี้ยประกัน : 7,700.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน นวกิจ ประเภทรถ เก๋ง คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00
รหัสสินค้า : PMCNK2P10N

คุ้มครองรถหาย 100,000.00
ส่วนร่วม             ไม่
มี
เบี้ยประกัน : 7,800.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน SCB ประเภทรถ เก๋ง คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00 เฉพาะรถ Asia
รหัสสินค้า : PMCBK210P
 คุ้มครองรถหาย 100,000.00
ส่วนร่วม             มี
เบี้ยประกัน : 8,000.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน TKMR ประเภทรถ เก๋ง กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00
รหัสสินค้า : PMCTK2P10NG

คุ้มครองรถหาย 100,000.00
ส่วนร่วม            ไม่มี
เบี้ยประกัน : 8,250.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน MSIG ประเภทรถ เก๋ง , กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 150,000.00
รหัสสินค้า : PMCBK210P
 ค้มครองรถหาย 100,000.00
ส่วนร่วม             ไม่มี
เบี้ยประกัน : 8,600.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน TKMR ประเภทรถ เก๋ง กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00
รหัสสินค้า : PMCTK2P10DC
คุ้มครองรถหาย 100,000.00
ส่วนร่วม            มี
ซ่อม                 ห้าง
เบี้ยประกัน : 8,700.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน TKMR ประเภทรถ เก๋ง กระบะ คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00
รหัสสินค้า : PMCTK2P10NC

คุ้มครองรถหาย 100,000.00
ส่วนร่วม            ไม่มี
ซ่อม                 ห้าง
เบี้ยประกัน : 9,450.00 บาท
[ +zoom ]
บริษัทประกัน SCB ประเภทรถ เก๋ง คุ้มครองตัวรถ รถยนต์ X 100,000.00 เฉพาะรถ Europe
รหัสสินค้า : PMCBK210P
คุ้มครองรถหาย  100,000.00
ส่วนร่วม             มี
เบี้ยประกัน : 9,500.00 บาท
Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY