ประกันร้านค้า
[ +zoom ]
SHOP MULTICOVER : กรุงเทพประกันภัย
Print
รหัสสินค้า : IARBKISHOP1
[24 กันยายน 2554 14:30 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 6086)
ข้อดี            เป็นประกันที่รวมความคุ้มครอง
                  ครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆ
เงื่อนไข        ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1***
                   จำนวนเงินเอาประกันต่อสถานที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

        ชื่อแบบประกัน    ร้านค้าอุ่นใจ : Shop Multicover
     บริษัทประกัน      กรุงเทพประกันภัย 

                                            ประเภทสถานประกอบการที่สามารถประกันได้

          คลีนิค ร้านขายยา ร้านหนังสือ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนภาษา
          ร้านวีดีโอ ร้านเบเกอรี่ ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด ร้านเสื้อผ้า ร้ายถ่ายรูป
 
 
                                         
ความคุ้มครอง แผนที่1 แผนที่2 แผนที่3
ตัวอาคาร

ทรัพย์สินภายใน

กรณี ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ อากาศยาน การนัดหยุดงาน
การถูกชนโดยยานพาหนะ การไหลล้น หรือการแตกของแท็งก์น้ำ
1,000,000 1,000,000 1,000,000
ประกันภัยโจรกรรม
กรณี ลักทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอย การงัดแงะ
          การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
100,000 300,000 500,000
ประกันภัยกระจก
กรณี การแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
50,000 50,000 100,000
ประกันภัยสำหรับเงิน
กรณี การสูญเสียเงินจาก การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรกรรม
100,000 100,000 100,000
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
กรณี เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การปล้น คุ้ัมครองทั้งตัวผู้เอาประกันภัย และลูกจ้างขณะอยู่ในสถานประกอบการ
100,000 - 200,000
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
กรณี เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของลูกค้า หรือผู้ติดต่อภายในสถานประกอบการของท่าน
100,000 - 500,000
เบี้ยประกันภัย 3,062.34 3,277.41 4,275.72

             
            สามารถเพิ่มทุนประกันตัวทรัพย์สินได้ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันจะปรับตามทุนประกัน
            ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและความคุ้มครอง

            *** สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คือสิ่งปลูกสร้าง ที่มีคอนกรีตเป็นส่วนประกอบเกิน 80% 
                 
อ่านเพิ่มเติม  ประเภทของสิ่งปลูกสร้างในการประกันไฟไหม้


      

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

BUSINESS CARE : ไทยศรีประกันภัย
BUSINESS OWNER INSURANCE : วิริยะประกันภัย
ธุรกิจมั่นคง : ศรีอยุธยาประกันภัย


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY