ประกันงานก่อสร้าง
[ +zoom ]
ประกันงานก่อสร้าง
Print
รหัสสินค้า : PTC-001

[5 กันยายน 2554 22:37 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 6402)
ข้อดี           ปิดความเสี่ยงจากสิ่งที่ไม่คาดคิด
                 ไม่ทำให้งานที่รับเหมาหยุดชะงักเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
                 เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทางอาคาร
ข้อควรระวัง  ควรทำทุนประกันมูลค่ารับเหมาให้ตรงตามจริง
                 ประกันประเภทนี้มีความเสียหายส่วนแรก (Deduct)***
จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า
 
ความคุ้มครอง สำหรับการประกันงานก่อสร้างจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
  1. มูลค่าที่รับเหมา คือในกรณีที่ เกิดความเสียหายในห้องที่เข้าไปปรับปรุงและทำให้การปรับปรุงที่ได้ทำไปแล้วได้รับความเสียหาย ก็จะได้รับความชดเชย โดยทุนประกันในส่วนนี้จะเท่ากับมูลค่าที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้าไปปรับปรุง
  2. ตัวอาคารที่เข้าไปปรับปรุง คือคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอาคาร อันเนื่องมาจากการเข้าไปปรับปรุงของผู้รับเหมา ซึ่งทุนประกันในส่วนนี้ ทางนิติบุคคลที่ดูแลตัวอาคารจะเป็นผู้กำหนดให้
  3. คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งความหมายก็ตรงตามนั้น คือคุ้มครองบุคคลภายนอกอันได้รับผลกระทบทั้งในแง่ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือการเสียหายของทรัพย์สิน อันเกิดมาจากการเข้าไปปรับปรุงสถานที่ของผู้รับเหมา ทุนประกันในส่วนนี้ก็จะถูกกำหนดโดยนิติบุคคลเช่นกัน
     เนื่องจากการประกันงานก่อสร้างนี้ เบี้ยประกันจะกำหนดมาจากลักษณะของงาน เช่นมูลค่าของความคุ้มครองสถานที่ปฎิบัติงาน ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน และ รายละเอียดอื่นๆ เพื่อความถูกต้องของการกำหนดเบี้ยประกันรบกวน ท่านช่วยกรอกรายละเอียดด้านล่าง เพื่อให้ทางเราติดต่อกลับไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชัดเจน

        หมายเหตุ ***ความเสียหายส่วนแรก ( Deduct ) คือ จำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  -  อ่านเพิ่มเติม  จากกรณีศึกษา
ประกันระหว่างก่อสร้าง,ประกันงานก่อสร้าง ทำเพราะทางอาคารบังคับให้ทำ เหตุผลแค่นี้จริงหรือ ?

  
 

สินค้าที่เกี่ยวข้องสนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright © 2011 All rights reserved. by puremindinsurance.com
Engine by MAKEWEBEASY